Sluiten
  • Voor 22u besteld, morgen in huis
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Kosteloos retourneren

Privacyverklaring - Sollicitanten

1. Introductie

Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor FreSh B.V. hierna genoemd de ondernemer, van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van de ondernemer. De ondernemer verzamelt informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van motivatiebrief en CV.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan de ondernemer worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt voor wervingsdoeleinden.
De wervingsdoeleinden van de ondernemer zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij de ondernemer, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met "verwerken" wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, opzoeken, raadplegen, gebruiken, vergelijken, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van sollicitanten

De ondernemer verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV's via de vacaturepagina. De ondernemer verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

De ondernemer verzamelt en verwerkt geen gegevens die te maken hebben met  uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan de ondernemer verstrekt, de sollicitant toestemming aan de ondernemer geeft om deze te gebruiken.

4. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

De ondernemer bewaart alleen de gegevens van sollicitanten indien er een "zakelijke behoefte" bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de sollicitant. De gegevens van sollicitanten worden maximaal 3 maanden bewaard (d.w.z. tot aan 3 maanden na uw sollicitatie). De wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van de ondernemer verwijderd.

5. Beveiliging

De ondernemer maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De ondernemer heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies.
De ondernemer blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van de ondernemer die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van de ondernemer. Personeelsleden zijn verplicht om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden.

6. Contact Information

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop de ondernemer gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: privacy@bretoniere.com