Sluiten

Duurzaam zijn waar mogelijk is voor ons niet genoeg.
Duurzaamheid is een topprioriteit bij alles wat we doen, daarom hanteren we verschillende uitgangspunten.

 ‘We werken uitsluitend met gecertificeerde looierijen’

‘We gebruiken zo veel mogelijk

bio-katoen’

‘We verwerken zo veel mogelijk gerecyclede materialen in onze producten’

‘We zorgen voor eerlijke werkomstandigheden in de volledige keten’

‘We ontwerpen tijdloze, langdurige producten’

Code van arbeidspraktijken voor leveranciers

Alle leveranciers die aan onze producten werken, moeten de gedragscode van Fred de la Bretoniere voor leveranciers volgen.  De code bevat minimumvereisten voor arbeidsomstandigheden op basis van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en VN-principes.  Dit omvat het recht van alle werknemers om lid te worden van vakbonden, het recht op een leefbaar loon, redelijke werktijden, veilige arbeidsomstandigheden en een wettelijk bindende arbeidsrelatie. Kinderarbeid en alle vormen van discriminatie zijn strikt verboden.

Duurzaam materiaalbeleid

Ons beleid voor duurzame materialen schetst onze ambitie
om de milieu-impact van onze producten te verminderen.
Voor ons leer mogen alleen huiden worden gebruikt
die in leerlooierijen zijn beoordeeld door de
Leather Working Group (LWG) op goud of zilver niveau. 
Verder bepaalt het beleid dat alleen leer dat een bijproduct
is uit de vlees- en zuivelindustrie mag worden gebruikt.  
Huiden moeten afkomstig zijn uit landen met een
hoge standaard voor dierenwelzijn.